Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2015.gada 5.novembrī.

atpakaļ uz augšu