Aizvadīta LANĪDA biedru 2024. gada kopsapulce

Dalīties:


Aizvadīta LANĪDA biedru 2024. gada kopsapulce

23. februārī aizvadīta LANĪDA biedru 2024. gada kopsapulce, kurā valdes locekļi un tematisko komiteju vadītāji informēja par paveikto un iecerēm šajā gadā.

Par LANĪDA finanšu rādītājiem informēja valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits un izpilddirektore Sandra Rasnača. Vairāk skatīt pievienotajā prezentācijā zemāk.

Par Sertifikācijas biroja darbu 2023. gadā pārskatu sniedza LANĪDA valdes loceklis un Sertifikācijas biroja vadītājs Andrejs Valters.

2023. gadā notikušas 4 teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes jeb eksāmeni aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai. Izsniegti 8 aģenta un 6 aģenta asistenta sertifikāti. 1 pretendents aģenta eksāmenu nav nokārtojis.
Kopējais sertificēto personu skaits – 169.

Šajā gadā LANĪDA plāno intensificēt starptautisko sadarbību. Lai to efektīvāk paveiktu, pērn izveidota Starptautisko attiecību komiteja, ko vada Aigars Zariņš.
LANĪDA valde nolēmusi atjaunot aktīvu dalību European Association of Real Estate Professions (CEPI).
Šogad notiks ārvalstu sadarbības veidošanas un pieredzes apmaiņas vizītes u.c. aktivitātes.
Bet nozīmīgākais pasākums būs LANĪDA organizētā starptautiskā konference 13.-14. septembrī Rīgā, kas vienlaikus būs arī LANĪDA 30. pastāvēšanas gadadienas atzīmēšana.

LANĪDA uzsākusi nozares attīstības stratēģijas 2024.-2030. gadam sagatavošanu, un kopsapulcē biedriem tika prezentēta pirmā redakcija.
Attīstības stratēģiju veido LANĪDA Stratēģiskās attīstības komiteja Kārlis Knēziņš vadībā.

LANĪDA biedri tika iepazīstināti ar komunikācijas un mārketinga stratēģiju un 2024. gada pasākumu plānu, ko sagatavojusi Mārketinga komiteja. LANĪDA komunikācija šajā gadā galvenokārt tiks vērsta, lai veicinātu pozitīvu nozares reputāciju.
Kopumā šajā gadā LANĪDA organizēs 15 pasākuma veidus, no kuriem kā jaunums būs biedru pārgājiens, domnīcas, reģionālie pasākumi u.c. Pasākumu plāns drīzumā būs skatāms LANĪDA tīmekļvietnē.

Kopsapulces noslēgumā LANĪDA biedriem tika prezentēta jaunā www.lanida.lv versija.
Tīmekļvietne ieguvusi ne vien jaunu veidolu, bet arī papildu funkcionalitāti. Piemēram, katram LANĪDA biedram pieejams savs profils jeb virtuālais kabinets. Drīzumā tika pabeigta arī mācību vide, kas piedāvās plašākas iespējas izmantot LANĪDA Profesionāļu kluba iespējas.

2024. gads ir LANĪDA jubilejas gads, kad kopā atzīmēsim 30 gadus, kopš izveidota nu jau Latvijā lielākā un ietekmīgākā nekustamā īpašuma nozares organizācija.

64 % LANĪDA biedru uzskata, ka organizācija pērn strādājusi teicami. Savukārt 27 % – ka labi, bet 9 % uzskata, ka LANĪDA darbs iepriekšējā periodā bijis apmierinošs.
Līga Kohtanena: “Paldies LANĪDA! Mums vajadzīgs un vērtīgs darbs, ko darāt! Lai 2024. ir veiksmīgs mums visiem! Sveiciens 30 jubilejā! Tikai uz priekšu!”

Sigita Rubina: “Liels paldies visiem, kas ieguldījuši un iegulda tik daudz darba un enerģijas, lai LANĪDA paceltu nākamajā līmenī!
Tie ir tikai daži “Paldies”, ko saņēmām kopsapulces laikā.
Paldies arī ikvienam LANĪDA biedram par iesaisti un sadarbību!

Novēlam visiem sasniegumiem un panākumiem piepildītu gadu un aicinām uz aktīvu sadarbību un iesaisti gan esošos, gan potenciālos biedrus!
.

Atgriezties