Par mums

Lielākā un ietekmīgākā nekustamo īpašumu darījumu nozares organizācija Latvijā kopš 1994. gada

LANĪDA ir lielākā un ietekmīgākā nekustamo īpašumu darījumu nozares organizācija Latvijā, kas dibināta 1994. gadā. LANĪDA pārstāv lielākās un godprātīgākās kompānijas un nekustamā īpašuma starpniekus, kuri savā darbībā īsteno profesionālus darbības principus.

LANĪDA iestājas par sakārtotu nozari, kas darbojas uz tiesiskiem pamatiem un augsti profesionālu kompāniju darbību, kas nodrošina klientiem drošus darījumus un ētisku saskarsmes kultūru.

 • Sertificēšana
 • Darbā iekārtošana
 • Kvalifikācijas celšana
 • Palīdzība starptautisko kontaktu dibināšanā
 • Operatīva informācija par Latvijas un Starptautisko nekustamo īpašumu tirgu
 • Sertificētu starpnieku datu bāze
 • Konsultācijas
 • Strīdu izskatīšana
 • Informācija par nekustamo īpašumu tirgu
 • Asociācijas LANĪDA biedra statuss garantē Jūsu darījumu drošību

Vēlies uzzināt vairāk?

Sertifikācijas birojs

Valde

Eiropas standarts

Asociācijas LANĪDA darbības noteikumi paredz, ka visi asociācijas biedri savā darbā ievēro Eiropas Standartu LVS EN 15733:2010 “Nekustamā īpašuma aģenti – Prasības nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumu sniegšanai”.

Profesionālās kompetences apliecinošs dokuments

Asociācijas LANĪDA biedriem tiek piešķirts viņu profesionālās kompetences apliecinošs dokuments. Ieviešot brīvprātīgās sertificēšanās sistēmu, asociācija LANĪDA strikti nodala sertificētus profesionāļus no amatieriem, tādējādi sakārtojot profesionālo vidi un garantējot klientiem maksimālu darījumu drošumu un augstu apkalpošanas līmeni.

Kā kļūt par biedru

Akreditēts sertifikācijas birojs

LANĪDA Sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un ir kompetents veikt personu sertificēšanu šādās sfērās:

Nekustamā īpašuma aģenta asistents.
Nekustamā īpašuma aģents.

Sertifikāts ir apliecinājums, ka aģents darbojas saskaņā ar nozares izstrādātām vadlīnijām.

Biroja administratora kontakti

Sadarbība

CEPI

/ Sadarbība

Eiropas Nekustamo īpašumu profesiju asociācija CEPI (European Association Of Real Estate Professions) izveidota 1990. gada aprīlī. Tā ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras mītne atrodas Briselē.

Organizācija apvieno Eiropas Savienības dalībvalstu nekustamo īpašumu asociācijas un īpašumu pārvaldnieku profesionālās organizācijas.

LANĪDA CEPI biedra statusā darbojusies no 2004. gada. Savu darbību atjaunojusi 2024. gadā.

Adrese: avenue de Tervueren 36 bte 2, B – 1040 Brussels, Belgium

Tālr.:

(+ 32) 2 735 99 88

(+ 32) 2 735 49 90

E-pasts:

secretariat@cepi.eu

Tīmekļvietne:

www.cepi.eu

ASV Nacionālā Rieltoru Asociācija

/ Sadarbība

Nacionālā Rieltoru Asociācija®, „Nekustamā īpašuma balss”, ir Amerikas lielākā profesionālā asociācija, kura pārstāv 1 miljonu biedru, ieskaitot NAR institūtus, biedrības un padomes, kas ir iesaistītas visos dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu nozaru aspektos.

NAR biedru skaitu sastāda dzīvojamie un komerciālie RIELTORI®, kas ir mākleri, tirgotāji, īpašumu pārvaldnieki, vērtētāji, juriskonsulti un citi, kuri darbojas visos nekustamo īpašumu nozares aspektos. Biedri pieder vienai vai vairākām no apmēram 1600 vietējām asociācijām/valdēm un 54 RIELTORU® valsts un teritoriālajām asociācijām. Viņi ir apņēmušies īstenot striktu Ētikas Kodeksu un ievērot Prakses Standartus.

Darbojoties Amerikas īpašnieku labā, Nacionālā Asociācija sniedz profesionālās izaugsmes, izpētes un informācijas apmaiņas iespēju starp tās biedriem un sabiedrību un valdību ar mērķi saglabāt brīvo uzņēmumu sistēmu un tiesības uz nekustamo īpašumu.

Termins REALTOR® ir reģistrēta kolektīva piederības zīme, kas identificē nekustamo īpašumu profesionāli, kurš ir Nacionālās Rieltoru Asociācijas® biedrs un kurš atbalsta tās strikto Ētikas Kodeksu.

2004. gada 7. novembrī LANĪDA prezidents Edgars Šīns un NAR prezidents Volts MakDonalds parakstīja sadarbības gala projektu starp LANĪDA un NAR (pirmā parakstīšanas daļa notika Rīgā 2004.g. 15. oktobrī CEREAN konferences laikā).

Adrese Čikago: 430 North Michigan Ave. Chicago, IL 60611-4087

Adrese Vašingtonā: 500 New Jersey Ave., NW Washington, D.C. 20001-2020

Informācijas centrs:

Tālr.: 1 800 874 6500

InfoCentral@realtors.org

www.realtor.org

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

/ Sadarbība

LANĪDA kopš 2023. gada darbojas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), spēcinot nozares interešu pārstāvību un attīstību. Arī LANĪDA biedriem ir papildu iespējas piedalīties LTRK organizētajos pasākumos, semināros, darboties komitejās u.tml.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Adrese: Kr. Valdemāra iela 35, Rīga

Tālr.: 371 67225595

E-pasts: info@ltrk.lv

www.ltrk.lv

Citi sadarbības partneri

/ Sadarbība

 • Citadele – galvenais pasākumu atbalstītājs
 • Swedbank – nodrošina pasākumiem telpas
 • City24 – pasākumu un informatīvais atbalsts
 • Kvadrātmetrs informatīvais atbalsts
 • Lursoft – vebināri, atlaides biedriem
 • Latvijas Dizaineru savienība – vebināri, tīklošanās
 • Latvijas Banka – sadarbība satura veidošanā pasākumiem
 • Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācija LĪVA vebināri, atlaides biedriem
 • NĪAA – sadarbība nozares interešu pārstāvniecībā