Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2018.gada 28.martā.

atpakaļ uz augšu