Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2015.gada 19.martā.

atpakaļ uz augšu